Lietuviški augalų pavadinimai

Viksvuoliniai
(Cyperaceae)


Valgomoji viksvuolė
Cyperus esculentus