Lietuviški augalų pavadinimai

Raudokliniai
(Lythraceae)


Raudoklė
Lythrum salicaria