Lietuviški augalų pavadinimai

Lobelijiniai
(Lobeliaceae)


Šioje šeimoje apie 30 genčių ir 1200 rūšių. Dauguma auga tropikuosear subtropikuose.

Šiai šeimai priklauso žoliniai ir pieniškų sulčių turintys augalai.

Lapai pražanginiai ar skroteliniai.

Žiedai – kekėse.

Vaisius – dėžutė, rečiau – uoga

Lobelija
Lobelia