Lietuviški augalų pavadinimai

Frimajiniai
(Phrymaceae)


Puikūnas
Mimulus